Tấm vé số cuộc đời

Ngày đăng: 27/Mar

Rất nhiều người tôi gặp than thở rằng họ không có chút may mắn nào bởi vì họ chẳng bao giờ thành công và giàu có như mong muốn. “Nếu tôi may mắn hơn một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và tôi sẽ vui vẻ hơn rất nhiều”. “Nếu tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi có cộng sự giỏi, tôi có tài diễn thuyết,… tôi đã không vất vả như thế này”. Nhiều người nguyện cầu rằng một ngày nào đó họ có thể trúng số độc đắc, được thưởng 1 triệu đô và có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Nhưng cái mà ít người nhận ra rằng khi họ đang thoải mái đọc thông điệp này thì họ đã đủ may mắn để trở thành một trong số ít những người chiến thắng trong cuộc chơi quan trọng nhất… họ nắm giữ tấm vé số cuộc đời. Họ đã đủ may mắn để rút tấm “vé đúng”  và được sinh ra là chính họ bây giờ.

Tưởng tượng rằng 24 giờ trước khi bạn ra đời, Thượng đế đưa cho bạn một cái hộp chứa 100 tấm vé. Bạn sẽ phải rút ra một tấm vé quyết định giới tính, quốc tịch, sự giàu sang, và trí tuệ… Cơ hội nào sẽ được bạn chọn ra để là bạn như bây giờ?

Hãy nhìn vào những điều kì lạ sau đây. Nếu bạn gom toàn bộ dân số thế giới thành 100 người (đại diện cho 100 tấm vé), với mỗi tấm có một tỉ lệ rút trúng là như nhau. Xác suất sẽ là:

  • 49 sẽ là nữ và 51 sẽ là nam
  • 80 sẽ sống trong nghèo túng còn 20 sẽ sống trong điều kiện chấp nhận được
  • 67 sẽ không biết đọc, 33 biết chữ
  • 1 có bằng đại học nhưng 99 không thể vào được đại học
  • 50 thiếu ăn và 1 chết vì đói
  • 33 thiếu nước sạch
  • 16 có Internet
  • 17 sống trong 1 nước phát triên trong khi 83 sống ở quốc gia kém/đang phát triển.

Nếu bạn được trao lại cơ hội để quay trở về thời điểm 24 giờ trước lúc chào đời, bạn có đổi tấm vé cuộc đời hiện nay và chọn rút một lượt khác không?

Nếu không thì bạn đã biết mình may mắn thế nào rồi đấy.

Có những may mắn từ khi bạn sinh ra, có những may mắn đến trên hành trình cuộc đời của bạn. Chúng ta có quyền năng làm chủ cuộc đời mình thông qua việc biến những nghịch cảnh thành cơ hội và từ cơ hội thành hành động.

Một số người cho rằng cuộc sống không hề cho họ một cơ hội, vì vậy họ không thể  có được may mắn. Tôi cho rằng cơ hội luôn có trong cuộc sống hằng ngày. Chúng đến và đi rất nhanh. Vấn đề là nhiều người không bao giờ thấy được đó chính là cơ hội. Lý do là vì cơ hội thực sự không bao giờ nhìn giống cơ hội. Cơ hội luôn luôn GIẢ DẠNG như những KHÓ KHĂN và rất nhiều người trong số chúng ta không dám bước đến để nhận lấy.

--Adam Khoo--