Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 3

Ngày đăng: {post_day}/{post_month}

Thời gian: 03-04/02/2018
Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh