LƯU THỊ THANH MẪU

Ngày đăng: 28/Jul

Một nữ doanh nhân được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng “Bông Hồng Vàng”, bà Lưu Thị Thanh Mẫu tin rằng việc phát triển đội ngũ nhân sự là giải pháp chiến lược để các doanh nghiệp đi đến thành công bền vững. Cùng với vị tiến sỹ cố vấn của mình, bà đã trực tiếp sang Singapore nghiên cứu và trải nghiệm các chương trình học để mang những tinh hoa tuyệt vời nhất quay trở về Việt Nam