LEROY FRANK RATNAM

Ngày đăng: 28/07/16

Leroy Ratnam là một chuyên gia đào tạo hàng đầu trong các lĩnh vực Làm Chủ Cá Nhân, Lập Trình Tư Duy, Nghệ Thuật Giao Tiếp, Bán Hàng và Lãnh Đạo. Là một trong những nhà đào tạo Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLPTM), Leroy được đào tạo và cấp phép bởi Dr. Richard Bandler, nhà sáng lập NLP, một lĩnh vực đào tạo phát huy tiềm năng con người.

Mời xem thêm