FREDERICK TAN

Ngày đăng: 28/07/16

Frederick Tan có hơn 8 năm kinh nghiệm sáng lập và điều hành hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chiến lược học tập tại Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam.

Mời xem thêm