CON VẸT GIÀ VÀ GIÁ TRỊ BÀI HỌC LÃNH ĐẠO

Một tổ chức, đội nhóm nếu muốn đi trên con đường LÂU DÀI và THÀNH CÔNG thì không thể thiếu người lãnh đạo, đứng đầu. Trong rất nhiều chức năng, việc tạo ảnh hưởng của người lãnh đạo được đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự thành công của mỗi d

Xem nhiều