Nếu bạn chỉ có thể cho tôi một mẹo duy nhất để cải thiện cuộc đời mình, thì đó là gì?

Nếu tìm kiếm thì bạn sẽ thấy có rất nhiều mẹo để cải thiện cuộc sống của mình, nhưng có thể sẽ thật khó để tìm ra một tâm điểm trong số đó, đặc biệt là nếu bạn đọc thật nhiều nhưng không thực sự áp dụng một mẹo nào hoặc chẳng chịu bắt tay vào hành động.

CON VẸT GIÀ VÀ GIÁ TRỊ BÀI HỌC LÃNH ĐẠO

Một tổ chức, đội nhóm nếu muốn đi trên con đường LÂU DÀI và THÀNH CÔNG thì không thể thiếu người lãnh đạo, đứng đầu. Trong rất nhiều chức năng, việc tạo ảnh hưởng của người lãnh đạo được đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự thành công của mỗi d

Xem nhiều