7 ĐÒN TẤN CÔNG CHÍ MẠNG VÀO HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc làm thế nào mà một người có thể trở nên hạnh phúc. Trên thực tế, trong hai thập kỷ gần đây, một trường khái niệm hoàn toàn mới đã được thành lập xung quanh câu hỏi này. Khái niệm này gọi là Tâm lý tích cực.

Warren Buffett Nghĩ Gì Về Gieo Hạt Từ Thiện?

"Kinh doanh thì không nói làm gì, vì thị trường chính là minh chứng rõ rệt cho thấy ta đang đi đúng hay sai đường. Nhưng hoạt động từ thiện thì lại khác, ta làm những thứ có vẻ "vô nghĩa" và không mang lại phản hồi nào từ phía thị trường".

THẾ KỶ 21 - QUẢN LÝ LÀ CHẾT!

Thiếu kỹ năng, thái độ tiêu cực, làm việc kém năng suất… có thật sự là vấn đề của nhân sự tại các công ty, tổ chức hiện nay? Và chúng ta có đang thực sự “quản lý” được con người?