Bội tín và bài học chưa bao giờ cũ

Tập đoàn Khaisilk “treo lụa Việt, bán lụa Tàu” đang bị dư luận lên án như một hành vi phản bội lại niềm tin của người tiêu dùng. Thực tế đã có không ít những vụ việc doanh nghiệp xem thường chữ tín dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn.

Xem nhiều