Chuyện nghề sale: Bán hàng dùng lý trí hay cảm xúc?

Các chuyên gia cho rằng bán hàng là quá trình truyền tải năng lượng đến cho người mua thông qua hai nguồn lực khác nhau là lý trí và cảm xúc. Vậy trong hai nguồn lực đó, yếu tố nào có ảnh hưởng lớn hơn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng?

Thất nghiệp tuổi 35

Thất nghiệp tuổi 35: Muốn ổn định sớm, sợ thay đổi nên dễ bị sa thải, từ "manager" thành cấp dưới, nhận lương sinh viên!

Xem nhiều